PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Move Telecom - Nawigacja
Move Telecom \ Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 

 

Aktualne zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy wykonania usługi doradczej do projektu
pt. „Opracowanie strategii rozwoju firmy do roku 20 20” w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP. 01-14-047/17 z poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP

Warszawa dnia 24.08.2017r.

Zapytanie ofertowe_Bony na doradztwo uzup

Ogłoszenie o wyborze oferenta

 
 
 

Move Systems Move Telecom Move TMS